Rebuig al populisme sense escrúpols

El Govern de la nostra ciutat, format per Podemos Mollet i el PSC Mollet, lamenta el populisme de Mollet en Comú amb un tema tan sensible com són els treballadors i les treballadores.

Aquest grup de l’oposició qüestiona les accions dutes a terme per part de l’Ajuntament per donar respostes immediates i solucions al personal de neteja dels equipaments municipals i de les consergeries de les instal·lacions esportives després que el passat mes d’octubre la seva empresa deixés de pagar les nómines com és la seva obligació.

Recorden que aquest partit polític va votar en contra precisament dels pressupostos que permeten fer front, entre d’altres coses, a les nòmines de les i els treballadors afectats tot i no ser un problema generat per l’Ajuntament.

D’altra banda, Podem Mollet i el PSC Mollet, valorem molt positivament la ràpida actuació i l’especial sensibilitat tant del cos tècnic del consistori com de l’equip de govern envers aquest tema i els empleats, mantenint-los informats en tot moment, a través del comitè d’empresa i posant-se en tot moment al seu costat oferint solucions que van més enllà de les seves competències.

L’Ajuntament de Mollet s’ha fet càrrec de les nòmines d’octubre, novembre i la paga extra de Nadal. I, recorden que s’està treballant per abonar la nòmina de desembre.

Creiem que és pot ètic fer política amb temes tan sensibles i fer populisme amb els sous i el patiment de la gent. 

Com sempre hem dit, no tot s’hi val per buscar un titular. En comptes de buscar rèdit electoral propi, fora bo que ajudessin a defensar els drets dels treballadors i treballadores fent costat a l’Ajuntament en un tema del qual no en té la culpa i d’interès comú.

Finalment, ens solidaritzem amb els i les treballadores i els agraïm la seva  professionalitat alhora que desitgem que la situació se resolgui el més aviat possible.

Mollet del Vallès, 15 de gener de 2020

PODEM MOLLET DEL VALLÈS