PODEM MOLLET PRESENTA UNA MOCIÓ EN EL PROPER PLE DE FEBRER PER A LA CONVERSIÓ DE SAREB EN UN INSTRUMENT PER A GARANTIR EL DRET A L’HABITATGE I ELS MECANISMES DE CESSIÓ ALS AJUNTAMENTS

PODEM MOLLET PRESENTA UNA MOCIÓ EN EL PROPER PLE DE FEBRER

Podem Mollet presentarà una moció al proper ple de febrer amb la qual proposarà el debat un dels temes que més preocupen a la ciutadania, com és l’accés a l’habitatge assequible.

La creació d’una societat de gestió d’actius immobiliaris, popularment coneguda com a banc dolent (SAREB), va ser una de les condicions imposades en el MOU, el Memoràndum d’Entesa signada amb la Unió Europea per al rescat d’Espanya en 2012.

Tot el procés de constitució i desenvolupament d’aquesta societat evidència la negligent actuació en la gestió i la necessitat de modificar la manera d’actuar. La SAREB es va constituir amb majoria d’accionistes privats però va ser finançada amb recursos públics que suposaven un 95,31% del total.

El resultat de tot l’anterior ha estat l’aprovació d’un Reial decret per a eliminar els límits a la participació de l’Estat en l’accionariat de  la SAREB, permetent així la nacionalització de facto.

Si la SAREB es converteix en una societat pública, els habitatges de la seva propietat també ho han de ser. És una qüestió de dignitat política i ètica a la gestió pública. El conegut com a ‘banc dolent’ té en propietat actualment 120.000 habitatges a tot Espanya.

Mentre amplis sectors tenen dificultats per accedir a un habitatge digne, la SAREB disposa de 12.742 immobles a Catalunya. És a dir, la transferència d’actius de la SAREB al Govern autonòmic cobriria la demanda registrada d’habitatge públic.

No aprofitar aquests actius seria deixar passar una oportunitat per consolidar un parc públic a l’alçada del gran repte social que tenim al davant.

Per això amb aquesta moció, des de Podem Mollet volem que el ple aprovi instar el Govern a la creació d’una comissió de recerca parlamentària que estableixi les responsabilitats polítiques d’unes decisions que han causat un descomunal cost i la modificació de l’objecte social de la SAREB per a convertir a aquesta societat en una eina pública per a garantir el dret a l’habitatge amb durada indefinida.

Mollet del Vallès a 22 de febrer de 2022

PODEM MOLLET DEL VALLÈS