PODEM MOLLET PRESENTA 3 MOCIONS EN EL PROPER PLE DE SETEMBRE

Podem Mollet presentarà 3 mocions al proper ple de setembre amb les quals proposarà el debat de tres temes de caràcter local i un d’àmbit autonòmic.

Arran de la problemàtica que patim a la nostra ciutat sobre l’accessibilitat de les estacions de Renfe; per una banda, ja fa prop de mig any que es va construir el pas subterrani a l’estació de Mollet Sta. Rosa, però que no es va veure finalitzat amb l’apertura dels ascensors; per l’altre, el retard en l’inici de les obres a l’estació de Mollet St. Fost.

Des de Podem, i des d’altres entitats de la ciutat com la Plataforma de la Sanitat Pública del Baix Vallès, hem estat treballant des de l’aleshores per tal que es posessin en funcionament els ascensors i finalment, al mes de setembre rebíem la bona notícia de l’apertura d’aquests.

Això ha fet, que es posi de manifest, el retard de l’inici de les obres a l’estació de Mollet St. Fost i en aquest sentit, des del grup municipal de Podem Mollet i en aquest també en consens amb la Plataforma de la Sanitat, hem cregut convenient, presentar una moció per tal de renovar els compromisos que l’Ajuntament de Mollet va acordar amb Renfe i Adif i exigir que se superin els impediments tècnics i es doni inici a les obres d’adequació de l’estació, i així aconseguir que ambdues estacions de la ciutat estiguin adaptades i sense barreres per a les persones amb mobilitat reduïda.

Des de Podem a l’estiu, ja es va exigir la urgència de l’inici de les obres, arran de la trista notícia succeïda de l’atropellament d’un jove en el pas de les vies d’aquesta estació. Des del grup municipal hem cregut adient tornar a reivindicar aquesta problemàtica i exigir a l’administració competent l’execució de les obres suspeses mitjançant un compromís ferm i concret establint un calendari amb dates concretes i amb un detall de les actuacions a realitzar.

En segon lloc, també d’àmbit local, el grup  municipal de Podem Mollet, arran de l’abandonament de mobles vells al carrer i de les molèsties que això ocasiona a molts veïns que veuen envaïda la vorera i diversos espais amb mobles i brutícia, proposa introduir un nou sistema complementari per a la recollida de mobles.

Aquesta proposta ve atenent diverses propostes de millora rebudes del col·lectiu Molletopina referents a aquesta problemàtica. Proposa l’estudi de la possibilitat d’implementar un nou sistema telemàtic, en el qual l’usuari rebi un codi a la seva sol·licitud que  pugui imprimir o simplement escriure’l en un full i enganxar-lo de forma visible en el mobiliari a retirar en el moment de la seva posada a la via pública a l’espera de la seva recollida.

Per tal d’incentivar aquest sistema i a la vegada compensar l’esforç de les persones que sí que segueixen les normes bàsiques de civisme, es proposa que aquest mateix codi també serveixi per puntuar a la bonificació fiscal existent sobre l’actual impost d’escombraries domiciliàries.

Per últim, de l’àmbit autonòmic, però que també preocupa en el món municipalista, des del grup municipal de Podem hem presentat una tercera moció per tal de traslladar a l’opinió pública el nostre rebuig a la Llei de Contractes de Serveis a les persones (Llei Aragonès).

Considerem aquest text, tant pels continguts com per les formes, absolutament inacceptable i d’unes conseqüències que representarien, en cas de prosperar, un nou greu atac privatitzador als serveis públics essencials, el qual posa en veritable risc el manteniment del sector públic i l’assoliment dels drets socials ja prou malparats com a conseqüència de les reiterades retallades i privatitzacions.

Després d’una fase de tràmit molt opaca, a hores d’ara i en poc temps constatem com van reaccionant i posicionant-te contra la Llei un nombre creixent d’organitzacions. I valorant la gravetat de l’amenaça, des de Podem Mollet cridem a treballar amb la major unitat que ens sigui possible amb aquelles entitats socials i les forces polítiques amb les qui coincidim en aquest objectiu.

Per tot això i a proposta de la Marea Blanca presentem aquesta moció en contra de l’anomenada Llei Aragonès.

Mollet del Vallès, 24 de setembre de 2019

PODEM MOLLET DEL VALLÈS


Diada Nacional de Catalunya: Per un Onze de Setembre de tots i totes

Un altre any més, ens trobem i celebrem una altra Diada, un dia que hauria de ser festiu però que ja ens estem acostumant a que estigui envoltat per un vel d’incertesa política i social.

Els valors que van marcar les primeres Diades de la democràcia, de reivindicació de drets i llibertats per a tots, van aconseguir que Catalunya fos capdavantera en el restabliment de la Generalitat de Catalunya, l’aprovació de la Llei d’Amnistia i el reconeixement de l’autogovern.

Un nou Onze de Setembre que veiem amb profunda tristesa que s’hagi convertit només en la Diada d’una part, en aquest cas molt influenciada per la sentencia del Tribunal Suprem que s’espera pel mes d’octubre.

L’11 de setembre és la Diada de tots els catalans i catalanes.

La majoria del poble de Catalunya és conscient de la incapacitat operativa del Govern de la Generalitat, instal·lat en la inacció i el tacticisme processista. Aquesta realitat i la direcció conservadora del procés suposen mantenir uns pressupostos antisocials que afecten a les majories socials, especialment en sanitat, educació i en els sectors més vulnerables.

Exigim al Govern de Catalunya que governi. Demanem que s’abandonin les estratègies de confrontació i divisió que ja s’han mostrat errònies i contraproduents en el passat, que acabi amb la inacció de les institucions i que assumeixi els grans reptes socials que demanen el conjunt de catalans i catalanes i que implementi polítiques transversals que contribueixin a la millora del benestar social que el país necessita per avançar. La situació de bloqueig només provoca l’agreujament d’unes condicions lesives per a amplis sectors populars.            

La solució només es pot construir a partir del diàleg i el rebuig frontal tant a les vel·leïtats unilaterals com als que pretenen acabar amb l’autonomia de Catalunya.

Un element clau per començar a sortir de l’atzucac actual és la conformació d’un govern progressista a l’Estat. La majoria de la població va expressar amb el seu vot a l’abril el rebuig a les forces de la dreta i l’extrema dreta i el suport a una majoria progressista. Especialment a Catalunya la victòria de les esquerres va ser incontestable.

Des de Podem, instem als governants a no fer més profunda la confrontació i la bretxa social que s’ha normalitzat a Catalunya i a escoltar la majoritària voluntat del poble de seguir construint conjuntament la Catalunya que volem. Aquesta majoria que vol restablir els ponts de diàleg i per un Estat que reconegui la seva diversitat i plurinacionalitat. Aquesta majoria que vol que el Govern de Catalunya treballi per tal de tornar-nos a fer capdavanters en drets socials, tolerància, llibertat i igualtat per a tots i totes.

Per una Catalunya plural i popular, motor de drets i llibertats.

PODEM MOLLET


Podemos Mollet presenta una moció el proper ple de setembre que proposa poder incorporar un nou sistema complementari a la recollida de mobles

Degut a l’increment, sobretot durant els mesos d’estiu, de l’abandonament de mobles vells al carrer i de les molèsties que això ocasiona a molts veïns que veuen envaïda la vorera i diversos espais amb mobles i brutícia, amb el sobre cost que això suposa per als serveis de neteja municipals, el grup municipal de Podemos proposa l’estudi d’un nou sistema que fomenti el bon funcionament del sistema ja existent amb la creació d’una nova mesura complementària.

Des Podem Mollet i atenent diverses propostes de millora rebudes del col·lectiu Molletopina referents a aquesta problemàtica i després d’estudiar quines possibilitats reals hi ha per a la millora d’aquest servei de manera efectiva, sorgeix la proposta que el grup municipal presentarà al proper Ple de setembre.

Aquesta proposta tracta d’estudiar la possibilitat d’implementar un nou sistema telemàtic complementari a l’existent en el qual l’usuari rebi un codi a la seva sol·licitud que pugui imprimir o simplement escriure’l en un full i enganxar-lo de forma visible en el mobiliari a retirar en el moment de la seva posada a la via pública a l’espera de la seva recollida.

D’aquesta manera es podrà reconèixer fàcilment la pràctica incívica d’aquells que no estan seguint els mètodes reglamentaris, d’aquells que sí ho fan; i a més es podrà bonificar a aquells usuaris que en fan un bon ús.

Per tal d’incentivar aquest sistema i a la vegada compensar l’esforç de les persones que sí segueixen les normes bàsiques de civisme, es proposa que aquest mateix codi també ha de servir per puntuar a la bonificació fiscal existent sobre l’actual impost d’escombraries domiciliàries.

Des de Podem Mollet creiem que aquestes mesures són les que han de millorar la nostra ciutat, donant resposta a les problemàtiques que es detecten pel que fa a la recollida de residus.

És a través de bonificacions i mesures que incentivin als ciutadans a portar a terme aquestes pràctiques cíviques les que han d’anar sumant granets de sorra per tal de fer una ciutat més responsable i respectuosa. En definitiva, més cívica.


Mollet del Vallès, 3 de setembre de 2019
PODEMOS MOLLET DEL VALLÈS


PODEMOS Mollet i PSC Mollet acorden crear una comissió de treball conjunta

Podemos Mollet i el PSC Mollet s’han reunit aquest dilluns 22 de juliol per parlar sobre la comissió bilateral de treball proposada per Podemos Mollet.

Des de l’inici d’aquest mandat, des del PSC, l’alcalde de la ciutat ja va estendre la mà per treballar en benefici de la ciutat a tots aquells partits que volguessin sumar en positiu per Mollet, entenent el diàleg i el consens, com la millor política possible per continuar transformant aquesta ciutat.

Al mateix temps, Podemos Mollet, ha manifestat sempre que el seu objectiu prioritari ha estat el d’aportar propostes i solucions, amb l’objectiu de millorar la vida dels molletans i molletanes, i per suposat, apostant clarament pel diàleg i les propostes constructives.

En aquesta primera reunió, els dos partits han pogut contrastar que hi ha molts punts d’acord entre ambdues formacions en temes tan cabdals com la justícia social, la importància de seguir treballant en la defensa del Medi ambient, la necessitat de tenir una fiscalitat justa i equilibrada en la que pagui més el que més té, la protecció dels més vulnerables i la garantia del manteniment i la millora dels serveis de la nostra ciutat.

És per això, que les dues formacions han acordat començar a parlar de model de ciutat i treballar per cercar acords i sinèrgies en, entre d’altres, en Ordenances Fiscals, Pressupostos Municipals 2020 o la reforma del Reglament Orgànic Municipal, així com el seguiment de les polítiques que el govern vagi desenvolupant els propers mesos.

Amb aquest objectiu, de treballar conjuntament en aquestes propostes, PSC Mollet i Podemos Mollet també han acordat crear un grup de treball amb representació dels dos partits, per començar a analitzar detingudament totes les coincidències programàtiques de les dues formacions polítiques.

PSC Mollet i Podemos Mollet, creuen que per responsabilitat política i ètica davant de la ciutadania, i derivat del mandat democràtic escollit per les urnes a les eleccions municipals del maig 2019, han de prioritzar el diàleg, la recerca de consensos i el treball per sobre de qualsevol interès partidista.

Mollet del Vallés, 24 de juliol de 2019

PODEMOS MOLLET DEL VALLÈS


Podemos propone la creación de una comisión bilateral entre Podemos y PSC con el objetivo de trasladar todas sus propuestas al Gobierno municipal

El Círculo de Podemos Mollet, reunido en Asamblea el pasado 11 de julio de 2019, debatió acerca de cuáles han de ser sus objetivos políticos en este nuevo mandato

La principal conclusión de la reunión fue que en Podemos tenemos por objetivo prioritario el aportar propuestas y soluciones para mejorar la vida de la gente. Lo haremos desde la posición obtenida en las pasadas elecciones y con nuestro programa electoral como contrato con la ciudadanía.

En Podemos tenemos un compromiso con la defensa de los servicios públicos de educación, con los servicios asistenciales y con mejorar nuestra ciudad para conseguir un Mollet más cívico, más ecologista, y en el que los valores de la igualdad y la solidaridad sean una realidad.

Vamos a apostar por el diálogo y las propuestas constructivas. No es coherente estar instalado en una crítica destructiva permanente con el único objetivo de alcanzar el poder sin tener una alternativa real, seria y responsable.

El “todo vale” que se nos ofrecía en un pacto a 4 con independentistas y la derecha catalana era una incoherencia y una contradicción absoluta que la gente de Podemos no podíamos aceptar.

La coherencia en política es saber asumir los resultados electorales y continuar trabajando para conseguir llevar a término todas las propuestas posibles para mejorar la vida de la gente y ese es nuestro compromiso y lo que vamos a hacer.

Desde Podemos trabajaremos para construir con diálogo un Mollet mejor para todas y todos.

Por ello, a propuesta de nuestros Regidores, proponemos la creación de una comisión bilateral entre Podemos y PSC con el objetivo de trasladar todas nuestras propuestas al Gobierno municipal.

Queremos comprobar si esa oferta de diálogo y voluntad de construcción de un proyecto progresista, expresada por el PSC, se convierte en realidad o si por el contrario solo era una mera declaración de intenciones vacía de contenido real.

En Podemos nuestro denominador común es la creencia en el que “SÍ SE PUEDE”. Cambiar las cosas con trabajo, esfuerzo y con la convicción de que entre todas y todos es posible cambiarlas a mejor.

Del lado de Podemos no faltará voluntad de lograrlo. ¡SÍ SE PUEDE!

Mollet del Vallès, 15 de julio de 2019

PODEMOS MOLLET DEL VALLÈS